Garda Stations

 

Safety and Protection

Community Garda Locations
Garda Stations Kilkenny             
Castlecomer Garda Station     Castlecomer Co. Kilkenny      Tel: +353 56 444 1222
Goresbridge  Garda Station    Goresbridge Co. Kilkenny      Tel: +353 59 977 5202
Urlingford Garda Station       Urlingford Co. Kilkenny        Tel: +353 56 883 1133
Freshford Garda Station         Freshford Co. Kilkenny         Tel: +353 56 883 2122
Johnstown Garda Station       Johnstown Co. Kilkenny        Tel: +353 56 883 1222
Bennettsbridge Garda Station            Bennettsbridge Co. Kilkenny             Tel: +353 56 772 7112
Mooncoin Garda Station        Mooncoin Co. Kilkenny         Tel: +353 51 895 122
Kilkenny Garda Station          Dominic Street Kilkenny Co. Kilkenny          Tel: +353 56 772 2222 fax: +353 56 775 1507
Ballyragget Garda Station      Ballyragget Co. Kilkenny       Tel: +353 56 883 3133
Graiguenamanagh Garda Station        Graiguenamanagh Co. Kilkenny         Tel: +353 59 972 4222 fax: +353 59 972 4010
Callan Garda Station Callan Co. Kilkenny   Tel: +353 56 772 5232 fax: +353 56 772 5754
Thomastown Garda Station    Thomastown Co. Kilkenny     Tel: +353 56 772 4222
Inistioge Garda Station           Inistioge Co. Kilkenny            Tel: +353 56 775 8432
Ballyhale Garda Station          Ballyhale Co. Kilkenny          Tel: +353 56 776 8602
Stonyford Garda Station        Stonyford Co. Kilkenny         Tel: +353 56 772 8232
Pilltown Garda Station           Pilltown Co. Kilkenny            Tel: +353 51 643 102
Glenmore Garda Station         Glenmore Co. Kilkenny          Tel: +353 51 880 122
Kilmaganny Garda Station     Kilmaganny Co. Kilkenny      Tel: +353 51 648 002
Mullinavat Garda Station       Mullinavat Co. Kilkenny        Tel: +353 51 898 122
Kilmacow Garda Station        Kilmacow Co. Kilkenny         Tel: +353 51 885 112
 
Garda Stations Carlow        
Bagenalstown Garda Station Bagenalstown Co. Carlow      Tel: +353 59 972 1212 fax: +353 59 972 2616
Ballon Garda Station Ballon Co. Carlow      Tel: +353 59 915 9122
Borris Garda Station   Borris Co. Carlow      Tel: +353 59 977 3102
Carlow Garda Station             Athy Road Carlow Co. Carlow          Tel: +353 59 913 1505 fax: +353 59 914 0360
Hacketstown Garda Station   Hacketstown Co. Carlow       Tel: +353 59 647 1202
Leighlinbridge Garda Station             Leighlinbridge Co. Carlow     Tel: +353 59 972 1122
Myshall Garda Station            Myshall Co. Carlow    Tel: +353 59 915 7622
Rathvilly Garda Station          Rathvilly Co. Carlow Tel: +353 59 916 1122
Tullow Garda Station             Tullow Co. Carlow     Tel: +353 59 915 1222 fax: +353 59 915 131